Hvad er demens?

Demens kan skyldes op mod 200 forskellige sygdomme, og der er mange andre sygdomme, der kan give symptomer, der minder om demens. Det er derfor vigtigt at blive undersøgt, hvis man får symptomer, der minder om demens. Kontakt din læge, hvis du eller din ægtefælle, samlever eller pårørende har symptomer, der kan tyde på demens. Hvis lægen vurderer, der er tale om symptomer på demens, henviser han eller hun til en udredning på en hukommelsesklinik eller demensklinik. Her vil en diagnose blive afklaret. Din praktiserende læge kan, inden specialudredningen, ordinere en scanning.

 

Få hjælp i din kommune

De fleste kommuner har et demensteam med ansatte, der har viden om demens. Her kan du få vejledning om mulighed for aflastning og støtte. Kommunerne tilbyder ofte hjælp og støtte fra en demenskonsulent, der kan vejlede dig om de muligheder for pleje og behandling, der er i kommunen. Demenskonsulenten kan oplyse dig om og henvise dig til de muligheder for aktiviteter og aflastning, kommunen tilbyder. Her kan du få rådgivning om eksempelvis tiltag og hjælpemidler, der kan lette din hverdag som pårørende. Ligeledes kan du få vejledning om dine muligheder for hjemmehjælp og aflastning mm. Demenskonsulenterne kan også rådgive dig om gøremål og samvær i hverdagslivet og om muligheder for et bedre liv.

Er du bosat i Holstebro Kommune, kan du på Holstebro kommunes hjemmeside søge oplysning om Holstebro Kommunes tilbud til borgere, som er ramt af demens og deres pårørende. Du kan også ringe direkte til Demenskonsulenterne i Holstebro Kommunes Sundhedsafdeling på telf: 96 11 48 55. 

 

Åbenhed om demens

Der er stadig megen tabu omkring demens. Al denne tabu får mennesker, der rammes af demens, til at føle sig flove og isolere sig. Men dette gør kun sygdommen endnu værre. Ved at være åben om sygdommen, er der større chance for, at de der får kendskab til situationen også vil bistå og hjælpe. Vi har i ’Sommerfuglene ’gjort meget for at nedbryde tabu om demens. Vi har været rundt i en masse seniorforeninger og oplyst om demens – ganske enkelt for at påvirke lokalsamfundene i en mere demensvenlig retning. Et menneske ramt af demens har deltaget i denne oplysningskampagne om demens. Holstebro Dagblad bragte den 19. maj 2018 en artikel om Ole, der fik Alzheimers som 57-årig. For Ole har det været vigtig at være åben om sygdommen. Du kan klikke dig ind på artiklen her.

 

Hvor kan jeg ellers finde informationer?

Alzheimerforeningen tilbyder en lang række muligheder for at få mere viden om demens samt at få hjælp og rådgivning – blandt andet via en rådgivningstelefon (Demenslinien tlf: 5850 5850), der er bemandet alle hverdage fra 9.00-15.00. Læs mere på Alzheimerforeningens hjemmeside: https://www.alzheimer.dk/

 

Et sted mere, hvor du kan hente viden om demens er Nationalt Videnscenter for Demens. Deres hjemmeside er: http://www.videnscenterfordemens.dk/